MATLAANZ / PATLAANZ hui fono

Whakataerangitia
Rere ki uta, rere ki tai
Ki mai koe ki ahau
He aha te mea nui o tene i ao?
Maku e kii atu
“He tangata, he tangata, he tangata.” 

Nā Meri Ngaroto (Te Aupōuri)