MATLAANZ / PATLAANZ hui fono

Whakataerangitia
Rere ki uta, rere ki tai
Ki mai koe ki ahau
He aha te mea nui o tene i ao?
Maku e kii atu
“He tangata, he tangata, he tangata.” 

Nā Meri Ngaroto (Te Aupōuri)

 

Announcing:

MATLAANZ Conference 2021, hosted by Te Whare Wānanga o Wairaka

Theme: Indigenous Resilience and Perseverance: Navigating learning in changing times.

Date: 15th October 2021

Venue: Zoom ← Watch this space for link coming soon

Time: 9am to 4pm